Mera "material", dvs stenar

Mer och mer och mer... totalt 8 lastbilsflak har lastats av här idag. Det är spännande att se en helt ny miljö växa fram. Tankar om hur gården ska se ut när vi är klara börjar växa fram.


Ett flak kommer lastat

Så kom då det nya materialet, dvs massa grus och gammal sprängsten, inbackandes på gården. Tre lass har tömts på förmiddagen idag. Nu har jag lunch, och mitt i skrivandets stund kom det ett till. Undrar hur många de ska köra hit?
Oj så lite stenar det blev när flaket hade tömts! Det kommer bli många lass
På bilden nedan har pojken har grävt en grop i vallen för att vattnet ska kunna rinna ner där. Han har lovat att inte välta ner (för det har jag inte tid med.... ;-)