Mera "material", dvs stenar

Mer och mer och mer... totalt 8 lastbilsflak har lastats av här idag. Det är spännande att se en helt ny miljö växa fram. Tankar om hur gården ska se ut när vi är klara börjar växa fram.